Blog

Waarom rioolheffing?

De gemeente heeft de plicht om voor een goed werkend rioolstelsel te zorgen voor de afvoer van afvalwater en voor de zuivering daarvan. Daarnaast heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwatertoestand en de afvoer van hemelwater (regenwater) te beheren. Om dit allemaal te bekostigen, wordt er rioolheffing geheven. Iedereen in de gemeente betaalt rioolheffing. Weet u wat rioolheffing is en waarom deze belasting, die overigens per gemeente verschilt, per huishuiden jaarlijks toeneemt?

Wat is rioolheffing?

Rioolheffing is een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: De inzameling, berging en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater. De afvoer van hemelwater (regenwater) en het beheer van het grondwaterpeil. In 2014 bedroegen de rioleringskosten voor heel Nederland €1,5 miljard. De gemiddelde rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden bedraagt 186 euro. De Rioolheffing verschilt per gemeente.  

Waarom stijgt de rioolheffing alsmaar?

Vanaf de jaren 90 is de vervanging van ons rioleringsstelsel op gang gekomen en ondertussen is gemiddeld 15% vernieuwd. Aangezien de afschrijvingstermijnen voor riolering oplopen tot 80 jaar, zullen de kapitaalkosten de komende decennia nog sterk toenemen. De stijging van de rioolheffing is vrijwel geheel het gevolg van toenemende kapitaallasten. Op dit moment zijn de schulden voor de riolering al meer dan vijf keer de totale jaarlijkse kosten. 

Blijf op de hoogte en volg ons ook op Facebook en LinkedIn

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, weetjes en ontwikkelingen op het gebied van riolerings-, sloop- en infrawerken? Meepraten over vraagstellingen en ontwikkelingen of vragen online stellen op een moment dat het ú uitkomt? Volg ons dan ook op Facebook en LinkedIn. 

facebook 128

 linkedin 128 Outlook 128

 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Vul alstublieft uw naam in.
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.
Invalid Input
Vul a.u.b uw adres in
Vul s.v.p. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw bericht in.

Wij beloven u

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door onze specialisten
  • In een persoonlijk gesprek met u wordt ons aanbod toegelicht
  • Pas bij akkoord, gaan we voor u aan de slag
Werkgebied Van Kesteren