Grondverzet

Bodemsanering

In Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken verontreinigd en dat moet vroeg of laat schoongemaakt worden. Het schoonmaken van verontreinigde grond noemen we ook wel bodemsanering. Heeft u advies of informatie nodig over het verwijderen van verontreinigde grond? Maak vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op. Bel hiervoor naar (024) 397 54 54.

Oorzaken van bodemverontreiniging

De bodem in Nederland is op allerlei manieren vervuild. Vuilnisbelten zijn in het bijzonder jarenlang verontreinigd met giftige chemicaliën, omdat men in de jaren ’70 pas chemisch afval is gaan scheiden. Maar het gaat hierbij niet alleen om stortplaatsen die verontreinigd zijn. Eigenlijk zijn overal in Nederland locaties met verontreinigde grond.

Beoordelingsrichtlijn voor bodemsanering

Wij voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 7000. De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de uitvoering van bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wet Bodembescherming als in het kader van de Wet Milieubeheer. Indien sprake is van een geval van bodemverontreiniging dan is vanaf de eerste m3 die ontgraven wordt het certificatieschema onder BRL SIKB 7000 van toepassing.

De circulaire bodemsanering geeft aan dat sprake is van een geval van bodemverontreiniging zodra sprake is van meer dan 25 m3 bodemvolume grond of 100 m3 bodemvolume grondwater die met één of meerdere stoffen verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. 

Kosten bodemsanering

Aan bodemsanering zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van :

  • De oppervlakte (in m2) van de te saneren grond
  • De mate van verontreiniging van de grond
  • De werkzaamheden die nodig zijn voor de bodemsanering

Bent u benieuwd wat de kosten voor bodemsanering per m2 voor uw grond zal zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een indicatie van de kosten.

Oog voor bodem en grond

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Heeft u advies of informatie nodig over het verwijderen van verontreinigde grond? Maak vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op. Bel hiervoor naar (024) 397 54 54.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Vul alstublieft uw naam in.
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.
Invalid Input
Vul a.u.b uw adres in
Vul s.v.p. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw bericht in.

Wij beloven u

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door onze specialisten
  • In een persoonlijk gesprek met u wordt ons aanbod toegelicht
  • Pas bij akkoord, gaan we voor u aan de slag
Werkgebied Van Kesteren