Nieuws

Sloop en asbestverwijdering 'Pleisterplaats'

In een pand van Pluryn, locatie Werkenrode in Groesbeek, is asbest aangetroffen. Sinds 1993 zijn alle asbesthoudende toepassingen verboden. Om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen, besloot Pluryn daarom dit pand aan de Nijmeegsebaan 9 te slopen. Van Kesteren speelde hierin een adviserende rol. Vanaf medio september/oktober 2016 zal het Groesbeekse bedrijf starten met de asbestsanering en sloop van het voormalig paramedisch centrum ‘De Pleisterplaats’.

Regionale en landelijke organisatie voor complexe zorgvragen

Pluryn is een zorgorganisatie voor mensen met complexe zorgvragen op het gebied van behandeling, wonen, werken, leren, en vrije tijd. De organisatie opereert zowel regionaal als landelijk binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ.

Asbestbeheersplan voor Pluryn

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, heeft Pluryn begin maart 2016 een informatieavond gehouden voor alle belanghebbende partijen. In samenspraak met de afdelingen Communicatie en Vastgoedbeheer van Pluryn is besloten om een asbestbeheersplan op te stellen en dit middels een presentatie te communiceren naar hun cliënten, ouders, begeleiders en medewerkers.Dit beheersplan geeft inzicht in de aard van de asbesthoudende toepassing en houdt rekening met het ontstaan van onveilige situaties in de toekomst. Hiervoor heeft men eens per twee weken een controle in het pand uitgevoerd.

Besluit om over te gaan tot sloop

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten en het advies heeft Pluryn besloten om het pand te ontdoen van asbest en selectief te slopen. Met andere woorden, het gebouw wordt ontmanteld en gestript. In de voorbereidende fase is een VGM-plan opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook heeft het team in de voorbereiding goed gekeken naar de mogelijkheden om stofvorming te beperken.

De asbestsanering en sloop

In de eerste fase zal AsbestCare alle asbestverdachte en asbesthoudende materialen verwijderen. Aansluitend wordt met de nodige nauwkeurigheid het gebouw gesloopt. Tegelijkertijd wordt het puin/afvalfractie op de slooplocatie gebroken voor hergebruik bij nieuwe toepassingen. Na deze werkzaamheden te hebben gerealiseerd, wordt gestart met het bouwrijp maken van de bouwkavel. 

Interesse in één van onze diensten? Neem contact op met Van Kesteren

Heeft u interesse in één van onze diensten op het gebied van sloop, grondwerk, riooltechniek of bestrating? Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Hebt u liever eerst een indicatieve begroting? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Vul alstublieft uw naam in.
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.
Invalid Input
Vul a.u.b uw adres in
Vul s.v.p. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw bericht in.

Wij beloven u

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door onze specialisten
  • In een persoonlijk gesprek met u wordt ons aanbod toegelicht
  • Pas bij akkoord, gaan we voor u aan de slag
Werkgebied Van Kesteren