Nieuws

Werkbezoek wethouder Sylvia Fleuren

Op vrijdag 18 maart jl. ontving Van Kesteren, in het kader van de fusiegemeente van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek een werkbezoek van gemeente Berg en Dal. Wethouder Sylvia Fleuren van Financiën, Belastingen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Economische zaken en Toerisme en Recreatie en Stef van de Graaf Beleidsmedewerker Economische Zaken, kwamen langs bij Van Kesteren.

Een belangrijke werkgever voor de plaatselijke en regionale economie

Sylvia Fleuren is na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015 als wethouder onder andere verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid en voor de economische vooruitgang van de gemeente. Deze twee verantwoordelijkheden sluiten nauw aan op de activiteiten van Van Kesteren. Immers Van Kesteren is met haar personeelsbestand van zo’n 90 medewerkers een belangrijke werkgever voor de plaatselijke en regionale economie. Maar ook lokale en regionale leveranciers van dit 90 jarige familiebedrijf dragen bij aan werkgelegenheid die ten goede komt aan de gemeenschap.

Speciale lokale projecten

In het werkbezoek zijn een aantal zaken aan de orde geweest. Zo hebben we uitgebreid stil gestaan bij de verschillende projecten die Van Kesteren in de laatste jaren voor de gemeente heeft uitgevoerd. Het meest in het oog springend zijn de ondergrondse reconstructie van het rioolstelsel in de Dorpsstraat en de herinrichting van Het Groeske. Met name laatstgenoemde opdracht heeft een prachtig resultaat opgeleverd, waar Van Kesteren gepast trots op is. In deze projecten heeft Van Kesteren in nauwe samenwerking met de gemeente tevens gewerkt aan het arbeidsparticipatieproject Social Return. In dit project worden mensen met mindere kansen op de arbeidsmarkt een kans geboden werkt te vinden. Van Kesteren heeft via deze samenwerking ook daadwerkelijk een aantal mensen in dienst kunnen nemen.

Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Berg en Dal

Verder hebben we uitgebreid stil gestaan bij het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Daar waar in de hedendaagse tijd projecten grotendeels op prijs worden gegund, heeft Van Kesteren - mede in het licht van bovenstaande - bij de gemeente aangedrongen meer oog te hebben voor kwaliteit en continuïteit. Immers de plaatselijke ondernemers zorgen voor plaatselijke economie. Van Kesteren is van mening dat het kortzichtig zou zijn alleen naar prijs te kijken, omdat er door samenwerking tussen partijen juist veel meer mogelijkheden benut kunnen worden.

De rondgang door het bedrijf en over het terrein

Wethouder Fleuren heeft verder uitleg gegeven over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en de rol die de gemeente en de regio daarin vervullen.
Tenslotte is er een rondgang door het bedrijf en over de terreinen gedaan. Hierbij werd uitleg gegeven over de verwerking en recycling van afval, de regelgeving en situering van de grondbank met de verschillende depots en de wijze waarop Van Kesteren met haar ruimte omgaat op haar terrein. Als afsluiting werd de nieuwe milieustraat bezocht en ook daar is uitleg gegeven over de verschillende afvalstoffen die door de inwoners van de gemeente worden aangeleverd.

Van Kesteren bedankt Sylvia Fleuren en Stef van de Graaf voor het prettige bezoek! 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Vul alstublieft uw naam in.
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.
Invalid Input
Vul a.u.b uw adres in
Vul s.v.p. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw bericht in.

Wij beloven u

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door onze specialisten
  • In een persoonlijk gesprek met u wordt ons aanbod toegelicht
  • Pas bij akkoord, gaan we voor u aan de slag
Werkgebied Van Kesteren