Referenties

‘Beweegpark ’t Uilennest Padbroek’ - Gemeente Cuijk

In de laatste week van september is Van Kesteren in opdracht van de gemeente Cuijk met de grondwerkzaamheden gestart ten behoeve van het ‘Beweegpark ’t Uilennest Padbroek’ te Cuijk. Het park moet bijdragen aan de sociale, mentale en fysieke gezondheid van de bewoners, en een impuls geven aan de natuurlijke, groene uitstraling van de wijk.

Bodemonderzoek voormalige vuilstort

Centraal in de wijk Padbroek ligt een voormalige stortplaats met een oppervlakte van circa 1,1ha. De Wijkraad Padbroek heeft het initiatief genomen om op de voormalige stort een wijkpark te realiseren. Een zeer belangrijk aandachtspunt bij deze plannen vormt het milieuvraagstuk. In de doelstelling is vastgelegd dat de herontwikkeling van het stort kan plaatsvinden en dat de nazorg ten aanzien van het achterblijvende stortmateriaal gewaarborgd moet blijven.

‘Beweegpark ’t Uilennest Padbroek’

We gaan terug in de tijd, naar de zomer van 2013, want toen is het idee ontstaan om een wijkpark aan te leggen. Een park dat in het teken staat van ontmoeting en verbinding. Om zoveel mogelijk mensen en organisaties aan het park te verbinden is een interactief planproces opgezet. De betrokken partijen hebben gebrainstormd over de uitstraling van het park, de koppeling van onderwijs aan het park, maar ook de negatieve aspecten zoals overlast van hangjongeren.

Naast het plangebied van het beweegpark is men bezig met de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC). De buitenruimte van het IKC moet naadloos overgaan in het beweegpark, zodat er een samenhangend gebied ontstaat. De gemeente Cuijk is nauw betrokken bij dit prachtige initiatief en heeft Van Kesteren opdracht gegeven voor de aanleg van het complete park.

Het grondwerk en aanbrengen van beplanting

De voormalige stortplaats aan het Hagelkruis te Cuijk wordt gedeeltelijk afgegraven en daarna met nieuwe grond aangevuld om de beplanting voor de vlindertuin een goede leeflaag te geven. Het grondwerk wordt gefaseerd uitgevoerd, aangezien het park in vier samenhangende onderdelen wordt aangelegd, namelijk: het sportveld, het natuurpark, de bosrand en de insecten(vlindertuin)tuin. In deze vildertuin zal een divers scala aan beplanting aangebracht worden zodat hier een prachtige tuin ontstaat waar vlinders en andere insecten hun leefomgeving vinden. De oplevering van dit cultuurtechnische project staat gepland voor eind 2016.

Interesse in één van onze diensten? Neem contact op met Van Kesteren

Hebt u interesse in een van onze diensten op het gebied van sloop, grondwerk, riooltechniek of bestrating? Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Hebt u liever eerst een indicatieve begroting? Vraag dan een offerte aan.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Vul alstublieft uw naam in.
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.
Invalid Input
Vul a.u.b uw adres in
Vul s.v.p. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw bericht in.

Wij beloven u

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door onze specialisten
  • In een persoonlijk gesprek met u wordt ons aanbod toegelicht
  • Pas bij akkoord, gaan we voor u aan de slag
Werkgebied Van Kesteren