Riooltechniek

Pompputten ledigen, reinigen & inspecteren

Een pompput is een ondergrondse ruimte voor de opstelling van onderwaterpompen waar water centraal wordt ingezameld en getransporteerd. Om een optimale werking te garandere geven wij het advies om pompputten bijtijds te laten ledigen & reinigen. Heeft u advies of informatie nodig over het onderhoud van pompputten? Maak vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op. Bel hiervoor naar  (0485) 37 17 71.

Preventief onderhoud pompputten

Wij adviseren om uw pompputten op tijd te laten ledigen & reinigen om een goede werking te stimuleren. Door periodiek onderhoud aan uw pompputten verlengt u de levensduur van de pompen en vermindert u de kans op calamiteiten en rioolstoringen. Onder hoge druk wordt de pompput grondig gereinigd en vanaf het maaiveld leeggezogen. Het vrijgekomen RKGV-slib wordt afgevoerd en geschikt gemaakt voor hergebruik. RKGV is de verzamelnaam voor riolenslib, kolkenslib, gemalenslib en veegzand. Vaak is dit slib of zand verontreinigd.

Pompputten reinigen door specialist Van Kesteren Riooltechniek

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf voldoende bent geïnformeerd over onze mogelijke werkwijze. Onze ervaring leert dat iedere situatie uniek is en elke werkwijze voor het ledigen & reinigen van een pompput een eigen aanpak vereist. Onze vakmensen starten in de voorbereidende fase met het meten op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en gassen. Met behulp van rioolafsluiters worden delen van het riool afgesloten wanneer zij een riool betreden. Met gebruikmaking van onze inspectiewagen wordt de pompput gereinigd & geledigd. Het vrijgekomen RKGV-slib wordt naar een erkende verwerker afgevoerd. Aangezien het specialistenwerk betreft geven wij graag advies op maat. Maak een afspraak of neem contact met ons op. Bel hiervoor naar (0485) 37 17 71.

Populair gezegd: Safety first, maar wij zeggen gewoon "veiligheid staat voorop"!

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staat altijd voorop. Wij werken volgens de laatste wettelijke richtlijnen om pompputten op een veilige en verantwoorde manier te betreden. Een pompput wordt gekenmerkt als een ‘besloten ruimte’. Zo’n ruimte wordt gekenmerkt door: beperkte bewegingsruimte, slechte verlichting, weinig ventilatie etc. Kortom: uiterste zorgvuldigheid is gewenst. 

Verleng de levensduur van pomputten

Regelmatig onderhoud van de pompputten verlengt de levensduur en verkleint de kans op calamiteiten en storingen. Wilt u een pompput laten ledigen & reinigen door Van Kesteren Riooltechniek? Schakel  dan de vakmensen van Van Kesteren Riooltechniek in. Bel hiervoor naar het telefoonnummer: (0485) 37 17 71. Wilt u graag vrijblijvend een afspraak maken voor het reinigen, inspecteren of ontstoppen van uw riool? Neem dan contact met ons op.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Vul alstublieft uw naam in.
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.
Invalid Input
Vul a.u.b uw adres in
Vul s.v.p. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw bericht in.

Wij beloven u

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door onze specialisten
  • In een persoonlijk gesprek met u wordt ons aanbod toegelicht
  • Pas bij akkoord, gaan we voor u aan de slag
Werkgebied Van Kesteren