Contact Van Kesteren

Bodemsanering

In Nederland is de bodem op ongeveer 250.000 plekken ernstig verontreinigd en deze moet vroeg of laat schoongemaakt worden. Het schoonmaken van verontreinigde grond noemen we ook wel bodemsanering. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de bodem. Het is dus van belang dat u op dit gebied het juiste traject volgt.

Contact
Oorzaken van bodemverontreiniging

De bodem in Nederland is op allerlei manieren vervuild. Vuilnisbelten zijn in het bijzonder jarenlang verontreinigd met giftige chemicaliën, omdat men in de jaren ’70 pas chemisch afval is gaan scheiden. Het gaat hier echter niet alleen om stortplaatsen die verontreinigd zijn. Eigenlijk zijn overal in Nederland locaties met verontreinigde grond door verschillende oorzaken.

Beoordelingsrichtlijn voor bodemsanering

Wij voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 7000. De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de uitvoering van bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wet Bodembescherming als in het kader van de Wet Milieubeheer. Indien sprake is van een geval van bodemverontreiniging dan is vanaf de eerste kubieke meter die ontgraven wordt het certificatieschema onder BRL SIKB 7000 van toepassing.

De circulaire bodemsanering geeft aan dat sprake is van een geval van bodemverontreiniging zodra sprake is van meer dan 25 m3 bodemvolume grond of 100 m3 bodemvolume grondwater dat met één of meerdere stoffen verontreinigd is tot boven de interventiewaarde.

Bodemsanering door Van Kesteren

Wanneer u bodemsanering door Van Kesteren laat uitvoeren, ontzorgen wij u van A tot Z inclusief inventarisatie en het vergunningstraject. Wij zorgen voor het bodemonderzoek en de vergunning. Afhankelijk van de wet en regelgeving verzorgen wij een briefrapport, een BUS-melding of saneringsplan. Dit is o.a. afhankelijk van de zwaarte van de benodigde sanering. Onder begeleiding van externe milieukundigen, verzorgen wij de sanering. Daarbij voeren wij de afvalstromen af naar erkende verwerkers. Verder schrijven wij de begeleidingsbrieven, stellen we een evaluatierapport op en regelen we de administratieve afwikkeling sanering.

Wat kost bodemsanering?

Aan bodemsanering zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van:

  • Het aantal kubieke meters te saneren grond;
  • De mate van verontreiniging van de grond;
  • De werkzaamheden die nodig zijn voor de bodemsanering.

Bent u benieuwd wat de kosten voor bodemsanering per m2 voor uw grond zullen zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een indicatie van de kosten.

Oog voor bodem en grond

Heeft u advies of informatie nodig over het verwijderen van verontreinigde grond? Maak vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op. Bel hiervoor naar (024) 397 54 54.

Geef afval een duurzame toekomst

Al ver voordat duurzaamheid een hype werd, waren wij ons er van bewust dat afval kansen biedt. Afval zit vol waarde en is een belangrijke grondstof van de toekomst. We streven wij ernaar dat er zo weinig mogelijk afval in de verbrandingsoven terecht komt. Met onze recycling processen halen we bruikbare materialen uit ons afval. Veel van deze materialen worden afgezet om als grondstof of halffabrikaat te worden gebruikt in nieuwe producten. Op deze manier geven wij verschillende afvalstromen dus een tweede leven en benutten we afval als een grondstof.

Milieubewust

Veilig

Vakbekwaam

Advies nodig? Ik help u graag!
Eric Meijer
024-3975454 eric@vankesterenbv.nl

Neem contact op

Naam is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
E-mailadres is verplicht