Contact Van Kesteren

Onze richtlijnen voor sponsoring

Voorwaarden voor sponsoring

Wij kiezen uitsluitend voor lokale projecten in ons werkgebied in een straal van 50 kilometer rondom Groesbeek en Cuijk. De organisatie die sponsoring aanvraagt, heeft een goede (zakelijke) relatie met Van Kesteren. Onze voorkeur gaat uit naar lokale projecten waar relatief grote groepen mensen aan deelnemen of bezoeken.

Speerpunten voor sponsorschap

Wij verdelen onze sponsorschappen die we aangaan, evenredig over de speerpunten:

 • regio’s;
 • het kalenderjaar;
 • het beschikbare budget;
 • sportief of maatschappelijk doel.

Randvoorwaarden voor sponsoring:

 • Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de desbetreffende activiteit (minimaal 10 weken van te voren);
 • Bij een sponsoraanvraag dient de partij duidelijk aan te geven wat de te leveren prestatie is van beide partijen;
 • Indien een sponsoraanvraag niet aan bovengenoemde randvoorwaarden voldoet, maar toch van commercieel belang is, kan in overleg van de randvoorwaarden worden afgeweken.

We sponsoren geen:

 • Gevaarlijke, risicovolle of milieubelastende sporten. Nader te bepalen aan de hand van de sponsoraanvraag.
 • Organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol en/of drugs.
 • Geen organisaties of evenementen die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sekse of politieke overtuiging.
 • Geen individuele studenten/studentenfeesten.