Contact Van Kesteren

De top bereik je samen

De top bereik je samen

Wij zijn van mening dat we samen meer bereiken dan alléén. Dit geldt voor alle betrokkenen bij Van Kesteren. Denk aan personeelsleden, leveranciers, afnemers, aandeelhouders etc. Kortom; wij zoeken binding!

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kijken wij niet alleen naar de winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen voor mens en milieu. Deze elementen worden op een harmonieuze wijze gecombineerd om lokaal en duurzaam te bouwen aan een betere toekomst voor zowel de interne als externe omgeving.

Binding met lokale samenleving

Wij zoeken op diverse manieren de binding met de lokale samenleving. Onder andere via sponsoring trachten wij lokale verenigingen, stichtingen en organisaties - waar mogelijk - financieel te ondersteunen.

Wij gaan graag een hechte samenwerking aan, maar verwachten vanzelfsprekend wel altijd een realistische tegenprestatie.

Tegenprestatie

Uiteraard zijn er diverse (rand) voorwaarden waaraan uw vereniging, stichting of organisatie moet voldoen om voor sponsoring in aanmerking te komen. Onze voorkeur gaat altijd uit naar één creatieve tegenpresentatie. In het licht hiervan verwachten wij dat u, naast de gebruikelijke tegenprestatie als het plaatsen van een advertentie, een reclamebord etc. met ons meedenkt hoe wij nieuwe klanten kunnen binden aan ons bedrijf. Wij zijn benieuwd naar de creativiteit van uw vereniging, stichting of organisatie.

Win-win situatie

Wij zijn van mening dat sponsoring niet altijd om geld hoeft te gaan. Dit kan mogelijk in nader overleg met Van Kesteren worden bepaald. We streven naar binding om uiteindelijk samen te gaan voor het beste resultaat. Dit resulteert in een ‘win-win situatie’.

Let op: Bij Van Kesteren hebben we voor sponsoring richtlijnen opgesteld. Alleen een aanvraag die aan al onze voorwaarden voldoet, nemen we serieus in behandeling.