Certificaten

BRL 9335

BRL 9335

Van Kesteren is gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 9335. Dit certificaat bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen. Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de werkwijze bij het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen conform het Besluit bodemkwaliteit.

Klik hier om ons BRL 9335-certificaat in te zien.

Lees meer

BRL 7000

BRL 7000

Wij voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 7000. De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de uitvoering van bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wet Bodembescherming als in het kader van de Wet Milieubeheer. Het heeft tot doel de kwaliteit te waarborgen bij bodemsaneringen en opslag. Om goede afspraken te maken, risico’s in het werkproces te beperken en de gemaakte afspraken aantoonbaar na te leven. 

Klik hier om ons BRL 7000-certificaat in te zien.

Lees meer

SVMS 007

SVMS 007

Wij zijn aangesloten bij de ‘Stichting Veilig en Milieukundig Slopen’. De BRL SVMS-007 Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers.  De certificaatregeling bevat eisen op het gebied van de uitvoering van het sloopproces, de behandeling en afvoer van vrijkomende sloopmaterialen.

Klik hier om ons BRL SVMS-007-certificaat in te zien.

Lees meer

ISO 9001

ISO 9001

Wij hebben aangetoond te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm. Hiermee laat Van Kesteren zien dat zij voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De van belang zijnde bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in het KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) handboek en worden maandelijks geoptimaliseerd.

Klik hier om ons ISO 9001-certificaat in te zien.

Lees meer

VCA**

VCA**

Wij beschikken over een VCA**-systeem voor het uitvoeren van veiligheidsbeheersing conform richtlijnen voor het verwijderen van asbest uit unieke (bouw)werken of objecten. VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

 Klik hier om ons VCA**-certificaat in te zien.

Lees meer

Normec LogoCertificatie is het bewijs dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, milieu en  veiligheid. Het reduceert de risico's en het leidt daarmee tot continue verbetering. 

Van Kesteren is uitgerust met diverse procescertificaten zoals hierboven weergegeven. Met deze certificaten borgen wij dat onze werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd. Normec Certification is onze certificerende instelling. Zij controleren volgens de normen onze processen.

          Klik hier om naar de website van Normec te gaan.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

Vul alstublieft uw naam in.
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.
Invalid Input
Vul a.u.b uw adres in
Vul s.v.p. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw bericht in.

Wij beloven u

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door onze specialisten
  • In een persoonlijk gesprek met u wordt ons aanbod toegelicht
  • Pas bij akkoord, gaan we voor u aan de slag
Werkgebied Van Kesteren