Contact Van Kesteren

Certificaten

Certificaten

Certificatie is het bewijs dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Het reduceert de risico's en het leidt daarmee tot continue verbetering. Van Kesteren is uitgerust met diverse procescertificaten.

Met deze certificaten borgen wij dat onze werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd. Normec Certification is onze certificerende instelling. Zij controleren volgens de normen onze processen.

ImageImageImageImageImage

BRL 9335

Van Kesteren is gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 9335. Dit certificaat bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen. Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de werkwijze bij het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen conform het Besluit bodemkwaliteit.

Klik hier om ons BRL 9335-certificaat in te zien.

Image

BRL 7000

Van Kesteren voldoet aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 7000. Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de uitvoering van bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wet Bodembescherming als in het kader van de Wet Milieubeheer. Het heeft tot doel de kwaliteit te waarborgen bij bodemsaneringen en opslag. Om goede afspraken te maken, risico’s in het werkproces te beperken en de gemaakte afspraken aantoonbaar na te leven, werkt Van Kesteren volgens regels van deze richtlijn.

Klik hier om ons BRL 7000-certificaat in te zien.

Image

BRL SVMS 007

Van Kesteren is door middel van haar certificaat aangesloten bij de ‘Stichting Veilig en Milieukundig Slopen’. De BRL SVMS-007 Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Deze regeling bevat eisen op het gebied van de uitvoering van het sloopproces, de behandeling en afvoer van vrijkomende sloopmaterialen.

Klik hier om ons BRL SVMS-007-certificaat in te zien.

Image

VCA**

Van Kesteren beschikt over een VCA**-systeem, zodat bij het uitvoeren van werkzaamheden de veiligheid wordt beheerd conform deze richtlijn. VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu voor de gehele organisatie.

Klik hier om ons VCA**-certificaat in te zien.

Image

ISO 9001

Van Kesteren beschikt over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm. Hiermee laten wij zien dat voldaan wordt aan alle internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De van belang zijnde bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in het KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) handboek, welke net als de overige certificaten ten minste elk jaar wordt geauditeerd.

Klik hier om ons ISO 9001-certificaat in te zien.

Image

Advies nodig? Ik help u graag!
Richard van Kesteren
024-3975454 richard@vankesterenbv.nl

Neem contact op